Sändning Politik:

Frakt för alla order kommer att vara med LaPoste / Royal Mail.

Din beställning kommer att bearbetas och skickas inom 1 arbetsdag. Din beställning ska komma inom 5-7 arbetsdagar.

Återbetalning / Returpolicy:

Om du någon gång, du vill returnera våra produkter inom 30 dagar efter din beställning, kan du göra det för en full återbetalning, mindre sjöfart och hantering, om något.

Vår postadress för returer är:

Nathans Naturals

PO Box 1366

BEDFORD

MK41 5AD, Storbritannien

* Observera att du måste meddela oss via e-post när du är tillbaka och inkludera ditt fullständiga ursprungliga beställningen information när du skickar tillbaka din beställning.

Välkommen till denna Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) webbsida. Informationen som tillhandahålls på denna webbsida är endast till för allmänt informations- och utbildningssyfte. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder denna webbsida. Genom åtkomst eller bruk av denna webbsida bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda webbsidan.

1. Bruk av webbsida.

Informationen som tillhandahålls på denna webbsida är till för allmänt informations- och utbildningssyfte. Vissa sektioner av webbsidan är inriktade på särskilda målgrupper, inklusive anställda, kunder, och delägare i Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) , så väl som för sjukvården och allmänheten. Din åtkomst och ditt bruk av informationen på dessa webbsidorna omfattas av dessa användarvillkor. Genom åtkomst eller bruk av denna webbsida, accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa användarvillkor.

2. Innehåll.

Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) kommer att göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information på denna webbsida, men Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) ger inga garantier eller utfästelser av något slag om dess riktighet, aktualitet eller fullständighet. Du godkänner att åtkomst och bruk av webbsidan och innehållet därav sker på egen risk. Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Varken Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) eller någon part involverade i att skapa, producera, eller leverera denna webbsida skall vara ansvarig för skador, vilket inkluderar utan begränsningar, direkt, oavsiktlig, följdriktig, eller indirekt skada, till följd av åtkomst till, bruk, eller oförmåga att använda denna webbsida, eller några fel eller utlämnanden i dess innehåll. Denna begränsning inkluderar skador på datorutrustning och virusangrepp.

3. Ansvarsfrihet

Du samtycker till att hålla som ansvarsfria Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division), dess tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, leverantörer och tredjepartspartners, för alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive skäligt advokatarvode, till följd av din överträdelse av dessa villkor.

4. Tredjepartswebbsidor och -länkar.

Denna webbsida kan innehålla länkar eller referenser till webbsidor som upprätthålls av tredjeparter över vilka Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) inte har någon kontroll. Sådana länkar förses endast som en bekvämlighet. På samma sätt kan denna webbsida nås via tredjepartslänkar över vilka Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) inte har någon kontroll. Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) ger inga garantier eller utfästelser av något slag om dess riktighet, aktualitet eller fullständighet och skall inte ha något ansvar för skador av något slag som uppstår från sådant innehåll eller sådan information. Inkluderandet av tredjepartslänkar antyder inte endossering eller rekommendation av Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division)

5. Övrigt.

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar skall en sådan bestämmelse förbises, utan att påverka genomförbarheten av övriga bestämmelser. Avilan Marketing LLC (USA division) and L.G.O. Goods Online Ltd (EU division) förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort material från denna webbsida när som helst enligt eget gottfinnande.